Pommes Frites Pommes Frites
Zaziki Zaziki
Kalbsleber, geröstet Kalbsleber, geröstet
Risotto Risotto
Tafelspitz Tafelspitz
Gebackener Camembert Gebackener Camembert
Grieß-Käsenocken Grieß-Käsenocken
Gnocchi mit Gorgonzolasauce Gnocchi mit Gorgonzolasauce
Riebel Riebel